Здравен център „Дар“

Здравен център „Дар“

Сайт за природолечение, духовно здраве и хармония

Начало

Психотерапия

Психотерапия » Агни-йога и психичната енергия

За обсебването

 • Разбира се, всеки е свободен в своята съдба и дори в крайното разложение. Но бездушните същества са много заразителни и вредни. Обсебването е особено лесно при такова изстинало състояние. Не приемайте за преувеличение това, че около половината от населението на планетата е изложена на тази опасност. Разбира се, степента е много различна, но започналото разложение много прогресира.
 • Нека лекарят не се смайва, ако забележи, че признаците на обсебването придобиват епидемичен характер: те са повече, отколкото човешкият ум може да си представи. При това разновидностите са много различни: от почти неуловима странност до буйство. Поздравявам лекаря, ако е забелязал връзката с венерическите заболявания. Действително, това е един от каналите за обсебването. Може да се каже, че повечето страдащи от венерически болести не са чужди на обсебване. Но в едно лекарят се е оказал прекален оптимист: венерическата болест може да улеснява достъпа на обсебването, но нейното излекуване не означава изгонване на обсебващия. Така и раздразнението в своите крайни степени може да призове обсебващия, но не трябва да се очаква, че първата усмивка вече ще го изгони.
 • Разбира се, трудно е да се победи обсебването особено защото след обсебването вратите са дълго открити за посетителите. Сърцето е най-добрата защита срещу обсебването, но е нужно сърцето да не заспи.
 • Тъмните се опитват да станат по-силни чрез обсебването, но такъв метод не може да продължи дълго, тъй като именно чрез обсебване те разлагат самите себе си. Вие знаете как обсебването постепенно разрушава организма, как параличът на някои нервни центрове е неминуем.
 • Трябва внимателно да се отнесем към случаите на двоен живот. В най-лошия случай това е вид обсебване, а в най-добрия - преживяване на минали въплъщения.
 • Вече имате пример какви болки причиняват проклятията и ругатните даже на далечни разстояния. Лесно може да си представим какви разпространители на зарази трябва да са обсебените и затова е нужно да се избягват.
 • При наблюдения върху очите на обсебените трябва да не се изпуска от внимание, че забелязаният признак /т.е. образът на обсебващия - б. съст./ може да бъде подвижен. От приближаването на огнената енергия признакът може като че ли да се разтвори. Обсебващият или може да започне да беснее, или може да отстъпи, отнасяйки със себе си и признака. По този начин наблюдението трябва да се извършва, без да се изпраща предварително огнена енергия, иначе действието ще се превърне в изгонване на обсебващия. Такова действие само по себе си е прекрасно, но зад пределите на окулиста. Такова въздействие понякога се забелязва при кожните болести, които под влиянието на огнената енергия се видоизменят и дори изчезват. Нека не забравяме, че обсебването понякога се проявява върху кожата и даже чрез гърчове на лицето.
 • Предупредете още лекаря за предпазливост с обсебения. Даже в мислите си той не следва да държи явни указания за обсебването, когато се приближи към обсебения. Не трябва да се забравя, че обсебващият е много чувствителен към мислите, когато подозира, че неговото присъствие е открито. Той може да изразява злобата доста разнородно. С унищожението на обсебването може да си спечелиш много врагове. Затова тези наблюдения трябва да се извършват без каквото и да е лично разгласяване.
 • Над всичко Ме безпокои неравновесието на Света. Обсебването се развива и застрашава с безумие. Много страни се управляват от безумци в пълния смисъл на тази дума. По-рано нямаше масово обсебване; не се знае защо учените не обръщат внимание на такова бедствие. Хората извършват милиони убийства. Нима никой не мисли, че това е разсадник на обсебването?!
 • Може да се наблюдават примери за жестоко обсебване. Нужно е лекарите да разберат едно такова животинско състояние и съумеят да пресекат заразата. Следва обсебените да се изолират подобно на прокажените. Степените на обсебване могат да бъдат и неизлечими. Мозъкът и сърцето се прераждат от двойственото налягане. Докато твърдият, честният, познаващият дух не знае обсебване.
 • Известно е, че всяко зло действие трябва да бъде изживяно докрай, но ще ви попитат: “Как произтича справедливостта над обсебените? Кой ще понесе следствието - обсебеният или обсебващият?” Кой може да раздели къде е волята на обсебващия и заложената воля на самия обсебен? Обсебването произтича само когато достъпът е открит. Не само това, до обсебването злото вече нашепва и подготвя слабия дух. У нуждаещите се от зло се появяват и привлечените от тях същности. Кармата на обсебените е тежка!
 • Обсебването и самоотравянето са близки съседи. При самоотравяне особено лесно произтича обсебване, при обсебване отравянето е вече окончателно. Някои утвърждават, че при обсебване здравето не само не се влошава, но дори се подобрява. Това е голямо заблуждение: само нервното напрежение дава привидното здраве. Но нахълтването на чужда психична енергия непременно ще отвори входа за разни зарази. Обсебването не е психизъм, а поражение на целия организъм. Много епидемии имат в основата си обсебването. Разбира се, тъмният обсебващ не ще се грижи за здравето на носителя. Всяка болест е вече разложение, което е приятно на тъмнината. Две психични енергии не могат да живеят дълго заедно. Периодично може да има отслабване на обсебения, ако обсебващият цени жертвата. Устремлението към Висшия Свят е най-доброто средство срещу обсебването. Възвишените мисли не само влияят на нервното вещество, но и очистват кръвта. Опитите с изменението на състава на кръвта в зависимост от мисленето са много показателни.
 • Много са обсебените във времето на преход на човечеството към духовно творчество, сякъш някой е подправил ключовете към слабите катинари. Трябва много внимателно да се оглеждат хората. При това трябва да се помни, че обсебените имат своеобразно мислене, пълно с противоречия. Искайки да им се помогне, може или със силата на внушението да се изгони настанилия се, или напълно да се остави в покой, дори, ако е възможно, съвсем да се изолира. Тъй като на настанилия се е нужен не толкова самият субект, колкото въздействието чрез него върху околните. Най-лошо от всичко е частично да се досажда на обсебения, призовавайки го към здравомислие, което той няма. Лошо е обсебеният да бъде оплакван на глас илида се порицава неговото противоречие. Заповедта, силна и поразяваща, или изолирането могат да облегчат съдбата на слабото сърце. Тъй като чрез слабостта на сърцето влиза обсебването. Огънят на сърцето изгаря всички рунтави гости.
  Но в днешно време има нечувано много обсебени. Тъмнината също иска да се прояви.
 • Вече бе казано, че в случай на откриване на обсебване е нужно или да се изгони обсебващият, или обсебеният да се остави в покой, в самота, тъй като тогава обсебващият няма да намери поле на действие и, ставайки му скучно, ще си отиде. Разбира се, по-добре е на обсебените да не се дава оръжие и спирт, но така, че те най-малко от всичко да разберат своята изолираност.
 • Трябва да се отличава доброто въздействие на Надземния Свят от вредоносното обсебване. Доброто въздействие не поробва свободната воля, а само усилва възможностите, които се получават индивидуално. Въздействието ще бъде винаги грижливо и внимателно към физическото състояние на организма, но обсебването винаги ще завърши с нещо вредоносно и разрушително за физическото и финото тяло.

Прието е да се счита, че обсебването особено засилва слабите организми, но главната причина ще бъде в безнравствеността на обсебвания. Може безпогрешно да се утвърждава, че всяко обсебване прониква на първо място през канала на безнравствеността. Тя може да бъде явна или тайна или в зародиш, но тя ще бъде причина за възможно обсебване.
Смята се, че излекуването от обсебване ще стане при въздействието на силно внушение, но следва да се добави поправянето на нравствеността. Внушението може да изгони обсебващия временно, но ако нравствеността бъде повишена, входът ще бъде закрит за обсебващия. Биологичната нравственост се явява трайно основание за успешно усъвършенстване.

 • Ще запишем и ще кажем на лекаря за обсебването. Действително могат да се намерят случаи, когато обсебващият така е овладял тялото на обсебения, че даже почти го е изместил. Също така може да се срещнат случаи, когато обсебващият е толкова силен от жизнената сила на обсебения, че при изгонването му ще той причини смърт. Той е овладял до такава степен психичната енергия на обсебения, че при освобождение последният губи жизнеспособността си. Ето защо изгонванията се извършват винаги много предпазливо. Предварително се наблюдава храненето на болния и психичната енергия. Ако се забележи отпадане, не трябва да се угнетява отслабналото сърце. Обикновено изгонването става по-лесно, когато настъпва пристъп на бяс. Надигналата се енергия помага за избавянето от настъпването на мощен упадък на сърдечната дейност, която може да завърши с пълен срив.
 • Кажете и това на лекаря: не всички обсебвания са безусловно тъмни. Може да има въздействия на средните сфери, насочени, по мнението на обсебващите, към благото. Но особено добри следствия не се получават. Обсебващите от такива невисоки степени и вместилищата, които са им достъпни, нямат голямо развитие - получава се двусмислие, неуравновесеност и неумение да владееш себе си. Има много такива хора, които се наричат слабоволеви, при това двете воли се смаляват една друга. Такива хора може да се лекуват само като им се предостави труд по техен избор, но в голямо количество. При концентриран труд на обсебващия ще му стане скучно да остава без изява, тъй като всеки обсебващ се стреми към изявяване на своето “аз”. Така всеки лекар може да забележи различни видове обсебване, но принципът на епидемията е крайно недопустим за усъвършенстването на човечеството.
 • Чистото мислене е най-добрата дезинфекция. Накрая мисленето трябва да се приеме като химична реакция. Също така Армагедон трябва да се разбере не само като общоприетата война, но и по събитията на целия живот. Споменатото обсебване е много показателно за Великата Битка. Разбира се, самоубийствата, а също физическите и духовни сътресения изпълват пространството на потръпналата планета. Може да се натъквате на особени видове болести на мозъка и нервите, както и на всевъзможни извращения сред човечеството. Може да се изумявате от колебанията на духа, може да се възмущавате доколко всички добри ще бъдат посрещани със заплахи и ненавист, сякаш самата твърдина се стреми към разложение! Разбира се, безумците не виждат всички светли воини и позволяват на тъмните да ги повлекат към бездната.

Агни Йога

 

Изпрати на приятел

Полетата, отбелязани с *, са задължителни за попълване.

Попитай „Дар“

Полетата, отбелязани с *, са задължителни за попълване.

Още статии от „Агни-йога и психичната енергия“

Всички статии по темата

 

Новини

Работно време
на Здравен център „Дар“ 
Семинар
Привилегия ли е да си здрав? Мъдрост от древността. Древните знания - нов прочит. Изкуство и духовност. Как храната може да бъде лекарство? Лечебна енергия от Природата. 
Билки срещу COVID - 19
В Здравен център „Дар“ предлагаме билкови формули, синергични билкови продукти със запазената марка „Формула 1“, с мощно имуностимулиращо действие. 
Мануална терапия и хиропрактика
Цялостно лечение и профилактика при проблеми с опорно - двигателната и периферна нервна система. Лечение на дископатия, радикулити, ишиас, плексит и др. Наместване на изкълчени стави, сублуксации и лечение на навяхвания. 
Упражнения за здраве и самолечение
Упражнения за здраве и самолечение по авторската методика на холистичния лечител Дончо Кръстев - „Танцът на Спиралата“. 
Зала под наем
За йога, танци, семинари, лекции, курсове, презентации и др. 

Календар

За постите

Ноевмври 2023 декември 2023 Януари 2024
понеделниквторниксрядачетвъртъкпетъксъботанеделя
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 • Няма данни за месеца.

За лунния календар

Издателство

book-cover book-cover book-cover book-cover book-cover book-cover
Aдрес на Здравен център „Дар“: София 1000, ул. „Д-р Г. Вълкович“ 6, тел. 0897 067 670 и 0882 651 280, email: baho_db@abv.bg

© 2023 Здравен център „Дар“ Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Димо Димов (dimodi). Дизайн: Здравен център Дар.